Adresare parintilor-

Stimați părinți!

Începutul anului școlar 2020-2021 este unul foarte așteptat, dar  cu
 responsabilităti mult mai multe, decât vreodată.
Îl începem, în condiții când zilnic
 se înregistrează un număr mare de îmbolnăviri cu COVID-19.
Consiliul profesoral, Consiliul de administrație  al Instituției Publice Liceul Teoretic ”C. Negruzzi”,  în discuții cu părinții și 
a)    Evaluând: Numărul de lecții pe zi pe care le poate desfășura fiecare cadru didactic, purtând și vorbind permanent cu masca protectoare. Un profesor nu poate preda în 2 schimburi ( va avea cel puțin 8 lecții pe zi) cu masca permanent. S-au făcut simulări. Încercați și dumneavoastră să simulați purtarea măștii,  vorbind timp de cel puțin 6 ore continuu;
b)    Evaluând: Efortul exagerat al cadrelor didactice, dacă se acceptă 2 schimburi. Suprasolicitarea lor care ar conduce spre extenuare și imbolnăviri;
c)    Evaluând:Numărul de angajați cu vârstă înaintată, care sunt cei mai predispuși infectării cu Covid;
d)    Evaluând:Numărul insuficient de personal auxiliar care urmează să efectueze igienizarea instituției. Vârsta și starea lor de sănătate (Toți -pensionari cu multe comobirdități);
e)    Evaluând: Cerința de respectare a distanței sociale  de 1,5 metri  în timpul pauzelor și la cantina școlară, chiar dacă există orar diferit de început al lecțiilor, 

a determinat modalitatea cea mai sigură  a reluării procesului educațional, care  ar securiza pe cât de mult este posibil viața și sănătatea copiilor și a angajaților.
Reieșind din cele expuse, este rațional si RESPONSABIL  să începem anul școlar după cum urmează:

Fiecare clasă este divizată  în grupe cel mult 16 elevi ( grupa A și grupa B). Frecventarea liceului se va face peste o zi, conform graficului pe care-l veți primi. Lecția va dura 30 de minute.
Grupa de elevi care rămâne acasă va realiza sarcinile propuse de cadrul didactic în  ziua în care elevul a fost la lecție în incinta instituției.
În așa mod ( peste o zi și  nu peste o săptămână)  vom păstra conexiunea mai strânsă a elevului cu procesul educațional, vom putea asigura păstrarea distanței fizice de 1,5 metri  în incintă și pe teritoriu, se va reuși igienizarea calitativă a suprafețelor și a teritoriului, nu vom extenua angajații.
Regimul mai puțin intens al începerii anului școlar pe care l-am ales,   va fi mai protector, prietenos pentru   viața și sănătatea  elevilor, a angajaților ( care vor comunica cu copii bolnavi, dar care nu manifestă semne  de boală), ori prioritar, când se ciocnesc 2 drepturi ( cel la sănătate și cel la studii) este dreptul la viață.
Rugăm să înțelegeți,   că dacă vom avea grijă de sănătate, vom putea desfășura un proces educațional cât mai îndelungat în incinta instituției și nu online. Forțarea lucrurilor, angajarea în activități care încalcă cerințele de protejare COVID, conduce spre trecerea la învățământul la distanță.
Dorim să încercăm reluarea procesului educațional în incinta instituției treptat, pentru a  forma ( nouă și elevilor) dexterități ( deprinderi) de încadrare în cerințe.
Dacă timp de 2-3 săptămâni nu avem infectări, avem capacități fizice și morale, ne obligăm să revedem posibiltatea învățării în 2 schimburi.

RUGĂM să fiți înțelegători, ca împreună să  asigurăm  securitatea vieții si sănătății copiilor și angajaților. În speranța că vă vom avea parteneri constructivi și mai departe, așa precum v-ați manifestat până acum,  Vă mulțumim de înțelegere.
Noi angajații Liceului  vrem la școala de până la COVID, dar mai întâi de toate vrem ca toți să fim în viață și sănătoși!
Despre alte momente organizatorice, Vă anunțăm la momentele oportune
Este o informație pentru angajații, părinții și elevii Instituției noastre.
În numele Consiliului profesoral 
și al Consiliului de administrație, 
contrasemnez

Director                                                        /Viorica BÎTCĂ/

7.as anual20.pdf

6as dec 2020.pdf

5. as febr20.pdf

4.asian 21.pdf