Activități

 

23 aprilie 
Ziua Internațională a Bibliotecarului
A fi bibliotecar înseamnă a contribui necondiționat la formarea și cultivarea copiilor/cetățenilor ca și personalități integre, a împărți din povața cuvintelor scrise și de a păstra conservat patrimonial cultural scris.
Stimați  bibliotecari, vă aducem cele mai  sincere felicitări cu ocazia Zilei Profesionale. Vă urăm sănătate, pace, bunăstare, verticalitate și realizarea tuturor aspirațiilor profesionale. Să rămâneți același izvor nesecat de răbdare, devotament și energie creatoare și să aveți parte de respectul și recunoștința utilizatorilor. 
Cu această ocazie, clasele a V-a, din IPLT "C.Negruzzi ", mun. Chișinău, au realizat felicitări și au dăruit doamnelor bibliotecare.

 

Trecutul de lângă noi oglindit prin Patrimoniul cultural local"
                                                                           ,, Un neam care nu ține cont de trecut și-l uită, încet, încet dispare"                                                                                                               Cicerone Ionițoiu
     În cadrul proiectului transnațional,, Educație online fara hotare" : Trecutul de lângă noi oglindit prin Patrimoniul cultural local", elevii implicați în proiect au fost antrenați în diverse activități de cercetare în scopul cunoașterii și valorizarii Patrimoniului cultural local tangibil și intangibil. Prin produsele digitale create ei încearcă să le aducă mai aproape de sufletul fiecăruia dintre noi, sa ne amintească și unele personalitățile ce au contribuit la consolidarea valorilor nationale. Este primordial sa cunoști de unde vii, care sunt rădăcinile, elemente care ne caracterizează ca neam și cât de important e sa le poți promova în continuare, asa cum au făcut-o elevii prin intermediul parteneriatului. 
Vă propunem spre vizionare câteva dintre acestea.

 

 CLUBUL "SPEAK TO LEAD" ediția II, 2021
Music Heals Your Soul
"De n-am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica" (Emil Cioran)
     Muzica şi Omul. Omul şi Muzica. Un Tot de nedespărţit, fără început şi fără sfârşit. Muzica creează omul ca, după aceea, el însuşi să rămînă mic şi neputincios în faţa ei. De ce se întîmplă aşa? Care-i cauza? Oare omul creează muzica? Sau ea izvorăşte, fără ca să-l întrebe, din adîncurile interioare ale omului, acestuia nerămânându-i decât doar s-o primească fără putere de împotrivire şi s-o înregistreze?                                                                                                   
   La acestea si multe alte întrebări au găsit cu siguranță răspuns participanții la întâlnirea virtuala de azi 08.04.2021,al Clubului Speak to Lead moderat de Guțu Ludmila și Magu Elena și prezentatorii prețioși și valoroși de care am avut azi parte - Cojocaru Adelina, Stepanschi Ruxanda, Gangan Dumitrița, Stefanschi Andreea, Bugor Roman, Ilie Magu și cel mai June formator, Cristi Carp.                                                                                                                                                       
  Se zice că, printre alte arte, muzica redă cel mai adecvat mişcarea (viaţa) sufletului. Asta ne-a demonstrate azi Gangan Dumitrita cu tema ”Music an alternative medicine in healing illnesses” Dar cum altfel, dacă sunetul musical conţine în sine, mişcarea, energia, ritmul, viteza (tempo), și aici cu siguranță Ilie Magu a fost irepetabil cu ”Guitar techniques - How can you learn to play the guitar in a fancy way” și anume pulsaţie-vibraţie, echilibru, armonie. Este bine cunoscut faptul că muzica poate fi un instrument foarte eficient pentru a învăța o limbă străină. Prin muzică, valuri uriașe de cuvinte și fraze din jurul nostru, cu un potential extraordinar pentru învățare. Stefanschi Andreea a reușit să ne ofere câteva idei pentru a ne ajuta cîntecele cum să învețăm o limbă străină, cu muzică, prin tema ”Boosting your English proficiency with songs”. Învățarea unei limbi străine cu note muzicale prin film este, deopotriva, o activitate ce-ți dezvoltă creierul în timp ce faci o activitate pe plac și asta ne-a informat Bugor Roman cu tema ”Good music in movies”. Stepanschi Ruxanda ne-a încântat cu tema ”Music not just a learning intelligence but a refuge”
         Apreciem nespus de mult implicarea tuturor participanților în aceste vremuri pandemice, de loc ușoare.
     Vă mulțumim pentru atmosfera caldă și prietenoasă din echipă, pentru starea de spirit excelentă și pentru atitudinea optimistă.

 

ORIENTAREA ÎN CARIERĂ 
     O societate care tinde să se dezvolte armonios ia în consideraţie şi susţine activitatea de orientare a carierei, ţinând cont de necesitatea acesteia, oferind tuturor posibilitatea de a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest domeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (M. M. Klein)
     Consilierea și ghidarea în carieră constituie una din prioritățile politicilor educaționale și de ocupare a forței de muncă în Republica Moldova. Mai multe strategii și programe naționale conțin măsuri privind dezvoltarea și implementarea serviciilor de consiliere și ghidare în carieră. Elevii claselor a IX -a,,A,B, C au participat activ la lecție de profilaxie cu tema: ,, Orientarea școlară și profesională “,desfășurată de psihologul instituției Negura Natalia,obiectivele acestei teme au fost:
O1 - să enumere factorii care influentează alegerea profesiilor.
O2 - să indentifice calitatile și Abilitățile necesare pentru alegerea unei profesii.
O3 - să coreleze Abilitățile cu aspirațiile și cu cerințele meseriei preferate.
O4 - să descopere criteriile de care ar trebui sa țină cont in alegerea profesii.

 

SĂPTĂMÂNA ISTORIEI
”Un popor care nu-și cunoaște istoria e ca un copil care nu-și cunoaște părinții.”
Nicolae Iorga
???????? Uniți sub un tricolor ???????? 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România ???????? 2021.
     Anul 1918 – este unul memorabil în istoria românilor. Atunci a fost forțat cursul istoriei și s-a realizat ceea ce secole de-a rândul fusese doar speranță, unirea românilor sub același steag, făurirea statului național unitar român. Principiul autodeterminării sau dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără de nici un amestec din afară, a fost fundamentul politic și juridic al Marii Uniri a Românilor. Actele Marii Uniri au fost votate de foruri legiuitoare, constituite după toate regulile dreptului politic și electoral, ele căpătând astfel forța actului de voință liber exprimată. Basarabia – prin Hotărârea Sfatului Țării din 27 martie 1918, de la Chișinău, Bucovina – prin Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918 și prin Congresul general al Bucovinei din 15/28 noiembrie 1918 de la Cernăuți, Transilvania și Banatul prin Hotărârea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, au votat Unirea necondiționată cu Patria- Mamă- România. ???????? Data de 27 martie are o conotație aparte pentru noi ca neam, locuitori ai Basarabiei străvechi sau altfel spus astăzi, cei din Republica Moldova. E ziua în care strămoșii noștri au demonstrat cu certitudine care sunt rădăcinele noastre, a neamului românesc. 27 martie 1918 este ziua în care membrii Sfatul Țării, în persoana lui Ion Inculeț și Pan Halippa, semnează Actul Unirii prin care Basarabia se unește cu Patria-mamă România. Menționez că Basarabia a fost prima provincie, înstrăinată la 1812, care a făcut cel mai important pas spre crearea statului național unitar român, exemplu urmat apoi de Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș.
     Ținând cont de acest eveniment important, tradițional în fiecare an, profesorii de istorie din IPLT ,,C. Negruzzi”, organizează Săptămâna Istoriei, în cadrul căreia sunt organizate diverse activități de cunoaștere a trecutului neamului românesc și a personalităților care ne definesc. În acest an, proiectul educațional Săptămâna Istoriei cu genericul: Țara mea de glorii, vatra mea de dor ❤️s-a desfășurat online, în perioada 22 martie – 27 martie 2021, coordonat de profesoara Ecaterina Alexandru împreună cu Iachim Sergiu, Barcaru Liuba și Iachim Olga. Activitățile s-au desfășurat după un algoritm bine determinat, pe zile, având drept scop cultivarea dragostei față de țară și de neam prin valorificarea trecutul istoric și a patrimoniul cultural.
     Este foarte important pentru fiecare dintre noi să știm de unde venim, care ne-a fost destinul și pentru ce trebuie să fim recunoscători strămoșilor noștri. Ceea ce ne-a format și ne reprezintă ca neam trebuie să rămână viu în conștiința noastră și a generațiilor care urmează.????????

 

ZIUA MONDIALĂ A POEZIEI
     Ziua Internațională a Poeziei este marcată anual, în a 21-a zi a lunii martie. Inițiativa acestei sărbători i-a aparținut UNESCO în 1999. Ziua este un prilej pentru a ne închina în fața celor care - prin cuvinte meșteșugărite în versuri - și-au adus contribuția remarcabilă la îmbogățirea culturii și spiritualității naționale și universale. Elevii claselor a V-a și a VII-a din Instituția Publică Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi ", mun. Chișinău, cu prilejul acestei sărbători, au elaborat pentru prima dată PICTOPOEZII. Am convenit să aleagă fiecare versurile preferate (sunt și creații proprii) și să le prezinte prin imagini-simbol. Vă invităm să vedeți creațiile elevilor.

 

ȘEZĂTOAREA MĂRȚIȘORULUI
     Frumoasa tradiție  populară a mărțișorului  legată de venirea primăverii și completată  cu nenumărate elemente simbolice a căpătat astăzi noi valențe și devenit o sărbătoare comună pentru elevii IPLT,,C.Negruzzi", Chișinău și LT de Informatică ,,G.Moisil", Iași. Frumosul obicei de a dărui mărțișor și-a lărgit orizonturile și și-a asumat noi înțelesuri. Astazi,1 martie,2021,cu prilejui acestei sărbători, a fost organizată  o Șezătoare a Mărțișorului, în cadrul proiectului transnațional ,,Educație online fără hotare", unde elevii clasei a IX-a, din ambele instituții au disutat despre semnificația și importanța sărbătorii Mărțișorului, legătură stansă și continuă a trecutului în prezent, au practicat confecționarea mărțișoarelor în cadrul atelierului de lucru, depânând amintirile copilăriei, în final daruindu-și felicitări personalizate și mărțișoare virtuale. Prin acest simbol nobil și frumos ne exprimăm respectul și sentimentul de dragoste, urările de sănătate și belșug, pace și prietenie.

 

Realizarea Expoziţiei Internaţionale - Concurs
„ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a XI-a
     Realizarea Expoziţiei Internaţionale - Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Ediţia a XI-a , în parteneriat cu Facultatea de Arte Vizuale şi Design de la Universitatea Naţională de Arte ”George Enescu” din Iaşi, Şcoala de Arte Plastice „Alexei Şciusev” din Chişinău, Republica Moldova şi Asociaţia Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor” din Iaşi în calitate de organizatori şi instituţia Publică Liceul Teoretic ”C. Negruzzi”, în calitate de partener, reprezentat prin cadrele didactice Carp Lilia coordonatoare, în beneficiul elevilor şi a promovat imaginii pozitive şi a serviciilor educaţionale a instituţiilor partenere.

 

CLUBUL "SPEAK TO LEAD" ediția II, 2021
Clubul "Speak to Lead" ediția II, 2021, a desfășurat cea de a 2-a sesiune cu genericul "The Art of Emotional Intelligence". Bravo tuturor profesorilor implicați Guțu Ludmila și Magu Elena, felicitări elevilor din clasele a 2-a, a 6-a a 7-a si a 11-a. 

 

CONCURS „PRO LECTURA 2021”
     „Puterea lecturii unei cărți foarte bine scrise este aceea că începeți să gândiți precum autorul. În timp ce sunteți naufragiați pe „Insula Comorii“, voi sunteți Robert Louis Stevenson; în timp ce vă aflați într-o strânsă legătură cu natura la Walden, voi sunteți Henry David Thoreau. Începeți să gândiți așa cum gândesc ei, referințele lor devin ale voastre și le purtați pe acestea cu voi mult timp după ce ați citit cartea respectivă.“ (din cartea „Trezește uriașul din tine CARTE AUDIO“). Excepționalii elevi de la IPLT ”C. Negruzzi”, coordonați de profesorii Magu Elena, Carp Lilia, Guțu Ludmila,  au participat la Concursul Internațional de lectură și creație ”Pro Lectura”, ediția a 3-a, 2021, la etapa Locală, probele de concurs Lucrare Plastica, Creație Literară, Recital (Video) și Instagramul Personajului